Plungės rajono
savivaldybė


Paieška

Posėdžių archyvas


IX šaukimo Savialdybės tarybos 40 posėdis   [0001-01-01]1.. Savivaldybės tarybos 40 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.   Išsamiau


2.. Informacija apie Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Plungės skyriaus vykdomas programas.   Išsamiau


3.. Dėl pritarimo prisijungti prie susitarimo dėl meno ir dizaino viešose erdvėse.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Stankutė Judita, Nekrašas Julius, Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4.. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos ir Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dalyvavimui projekte pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemonę „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ partnerių teisėmis.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Misiūnas Audrius , Stankutė Judita, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.. Dėl Patalpų ir statinių, kuriems 2022 metais taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Misiūnas Audrius , Stankutė Judita, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. . Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-179 „Dėl Pasiūlymų dėl Plungės rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo Plungės rajono savivaldybės saugomais nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Misiūnas Audrius , Stankutė Judita, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Šetkauskis Tadas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-190 „Dėl Plungės rajono savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ surenkamų pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą planavimo, naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Misiūnas Audrius , Stankutė Judita, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Šetkauskis Tadas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.. Dėl Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Misiūnas Audrius , Stankutė Judita, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Šetkauskis Tadas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-281 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Misiūnas Audrius , Stankutė Judita, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Šetkauskis Tadas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Plungės vandenys“, padidinant jos įstatinį kapitalą“ pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Misiūnas Audrius , Stankutė Judita, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Šetkauskis Tadas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Misiūnas Audrius , Stankutė Judita, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Šetkauskis Tadas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12.. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Misiūnas Audrius , Stankutė Judita, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Šetkauskis Tadas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13.. Dėl socialinių paslaugų kainų Plungės rajono savivaldybėje nustatymo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Misiūnas Audrius , Stankutė Judita, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Šetkauskis Tadas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14.. Dėl Plungės socialinių paslaugų centro Globos centrui skiriamo apmokėjimo už budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), šeimynos dalyvių laikino atokvėpio paslaugą nustatymo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Misiūnas Audrius , Stankutė Judita, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Šetkauskis Tadas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15.. Dėl Žemaičių Kalvarijos kultūros centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Misiūnas Audrius , Stankutė Judita, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Šetkauskis Tadas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16.. Dėl Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Misiūnas Audrius , Stankutė Judita, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Šetkauskis Tadas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17.. Dėl leidimo įsigyti transporto priemones.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Misiūnas Audrius , Stankutė Judita, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Šetkauskis Tadas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18.. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Misiūnas Audrius , Stankutė Judita, Pečiulis Algirdas , Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Šetkauskis Tadas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19.. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Kėsas Aidas , Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Skurdauskienė Jolanta, Misiūnas Audrius , Stankutė Judita, Pečiulis Algirdas , Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Kerpauskas Česlovas, Šetkauskis Tadas, Norvaišas Gediminas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20.. Informacijos, klausimai, paklausimai.   Išsamiau


21.. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-106 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 13
Doviltis Raimondas , Martišienė Daina, Skurdauskienė Jolanta, Stankutė Judita, Nekrašas Julius, Beierle Eigirdienė Asta, Zamulskis Adomas , Bagužis Gintaras, Bondauskienė Vida, Tamkevičienė Vida, Dužinskas Rimas, Mockūnas Jonas, Pocius Mindaugas,
Susilaikė: 1
Misiūnas Audrius ,
Prieš: 6
Klišonis Audrius , Taučienė Irena, Pečiulis Algirdas , Kerpauskas Česlovas, Šetkauskis Tadas, Norvaišas Gediminas,