Plungės rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


X šaukimo Savivaldybės tarybos 7 posėdis   [2023-11-30]1.. Savivaldybės tarybos 7 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimas.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Endrikas Robertas , Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


2.. Informacija apie Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Plungės skyriaus vykdomas programas.   Išsamiau


3.. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Misiūnas Audrius , Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Lydis Ramūnas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 4
Zamulskis Adomas , Bondauskienė Vida, Kaunas Mindaugas, Ramanauskas Giedrius,
Prieš: 4
Endrikas Robertas , Skierus Liudas, Dužinskas Rimas, Mašeckis Tomas,


4.. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-124 „Dėl Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų, formalųjį švietimą papildančių įstaigų bei Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, ir etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5.. Dėl mokesčių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, remiantiems sportą, kultūrą ir švietimą Plungės rajono savivaldybėje, taikymo tvarkos patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Misiūnas Audrius , Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 8
Endrikas Robertas , Skierus Liudas, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaunas Mindaugas, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas,
Prieš: 0


6. . Dėl Plungės rajono savivaldybės sportininkų ir jų trenerių, pasiekusių aukštų rezultatų sporto srityje, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7.. Dėl Plotų, siūlomų įrašyti į neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


8.. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-280 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu naudoti bei jo nurašymo“ pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9.. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10.. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-156 „Dėl pastato suteikimo panaudos teise Plungės rajono Stalgėnų seniūnijos šeimų bendruomenei „Gija““ pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Endrikas Robertas , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11.. Dėl Patalpų ir statinių, kuriems 2023 metais taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 12
Pečiulis Algirdas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Šetkauskis Tadas, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Lydis Ramūnas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 7
Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Dužinskas Rimas, Kaktys Marijus, Kaunas Mindaugas, Mašeckis Tomas,
Prieš: 4
Endrikas Robertas , Skierus Liudas, Bondauskienė Vida, Ramanauskas Giedrius,


12.. Dėl leidimo vykdyti pastato rekonstrukcijos darbus.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Endrikas Robertas , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


13.. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos projekto ,,Investicijos į ambulatorines slaugos paslaugas namuose, įsigyjant transporto priemonę ir įrangą Plungės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 22
Endrikas Robertas , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14.. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2026 metų nekilnojamojo turto valdymo programos patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Endrikas Robertas , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15.. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Endrikas Robertas , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


16.. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu naudoti bei jo nurašymo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


17.. Dėl Parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


18.. Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


19.. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


20.. Dėl leidimo ne konkurso būdu išnuomoti patalpas maitinimo paslaugoms teikti.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


21.. Dėl Plungės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


23.. Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


24. . Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-188 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


25.. Dėl leidimo įsigyti transporto priemonę.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 3
Zamulskis Adomas , Bondauskienė Vida, Kaunas Mindaugas,
Prieš: 0


26.. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-281 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


27.. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2022 metais ataskaitos patvirtinimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


28.. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybei dalyvauti projekte „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas, skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 24
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Zamulskis Adomas , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


29.. Dėl pritarimo Plungės miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektui.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 23
Endrikas Robertas , Misiūnas Audrius , Skierus Liudas, Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Kaunas Mindaugas, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Ramanauskas Giedrius, Lydis Ramūnas, Mašeckis Tomas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


30.. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Misiūnas Audrius , Pečiulis Algirdas , Nekrašas Julius, Stančikas Andriejus , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Lydis Ramūnas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 7
Endrikas Robertas , Skierus Liudas, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Kaunas Mindaugas, Ramanauskas Giedrius, Mašeckis Tomas,
Prieš: 0


31.. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Misiūnas Audrius , Pečiulis Algirdas , Stančikas Andriejus , Drackienė Gintarė, Urniežius Artūras, Šetkauskis Tadas, Kaktys Marijus, Ramanauskas Linas, Striaupa Remigijus, Latakienė Jurgita, Žilienė Laima, Petkus Rimantas, Lydis Ramūnas, Vičienė Alina, Stonys Gediminas,
Susilaikė: 7
Endrikas Robertas , Skierus Liudas, Bondauskienė Vida, Dužinskas Rimas, Kaunas Mindaugas, Ramanauskas Giedrius, Mašeckis Tomas,
Prieš: 0


32.. Informacijos, klausimai, paklausimai.   Išsamiau